Vi hjælper mennesker og organisationer med at designe rum. Rum til

enerum

I enerummet er det individet der står i centrum. Her tilbyder vi samtaler og forløb som har med kvaliteten af menneskers hverdagsliv at gøre.
Læs mere

arbejdsrum

I arbejdsrummet er det fællesskabet der står i centrum. Her tilbyder vi forløb, som har med kvaliteten af menneskers arbejdsliv at gøre.
Læs mere

frirum

I frirummet er det sanserne der står i centrum. Her tilbyder vi retræter og forløb som har fokus på nærvær og udfoldelse af det hele menneske.
Læs mere

Rum betyder “noget der er åbent for noget andet”. At designe rum handler om at klargøre, hvor grænserne for rummet skal gå, og hvad der skal indgå i det. 

Rum kan være strukturelle, fysiske eller mentale. Uanset hvad er afsættet altid det samme. 

I bund og grund handler det om at forholde sig til verden som den ser ud lige nu, undersøge og acceptere den, og så gå i gang med at klargøre og dernæst afprøve, hvor grænserne for det nye rum skal gå.

Alfa og omega er, at det er brugerne af rummet, der designer det.

Zimmer Rumdesign leverer ydelser i de tre rum enerum, arbejdsrum og frirum.

Til platformen er koblet samarbejdspartnere som hver især har noget at byde ind med. De er alle specialister på deres felt.

enerum enerum

Lev et liv i balance
Lev et liv med meningsfulde relationer
Lev et liv uden konflikter
Lev et liv med klarhed over, hvordan du kan opnå, det du brænder for

Lev et liv i balance

med meningsfulde relationer,​

uden konflikter og​

med klarhed over, hvordan du kan opnå, det du brænder for.​

I enerummet er det individet der står i centrum. Her tilbyder vi samtaler og forløb som har med kvaliteten af menneskers hverdagsliv at gøre. 

Det kan eksempelvis være hverdagslivet derhjemme med kvaliteten af kontakten med (teenage) børn og partner, eller livet uden partner, forholdet til chef/kolleger/medarbejdere og arbejdslivet iøvrigt eller forholdet til forældre og søskende. Vi kan også arbejde med forholdet til en selv, måden at tænke og forholde sig til hverdagen på eller livet i det hele taget. Mulighederne er mange og deltageren behøver ikke på forhånd have et detaljeret overblik over, hvad der skal arbejdes med, ændres eller udvikles.

Når vi ser os omkring er der meget der tyder på at mange har behov for og lyst til at kigge deres hverdagsliv efter i sømmene. Her har vi noget at byde ind med og vi tror på at ethvert menneske har det der skal til, for at skabe det (hverdags) liv de gerne vil leve.

Zimmer Rumdesign sætter rammerne for et individuelt forløb, der kan bruges til at skabe forandringer i hverdagslivet. Deltagerens egen designproces understøttes med rummelighed, nysgerrighed og stor empati baseret på faglig kunnen indenfor personlig udvikling, relationer og forandringsprocesser.

Vi arbejder på et fagligt og teoretisk grundlag primært indenfor NLP, konfliktløsning og Integrativ Gestalt Praksis. Vores fremgangsmåde minder mest om det man måske kender fra coaching og sparring. Vi kan også have sessioner af mere terapeutisk karakter. Uanset hvad, vil det altid være respektfuldt og efter aftale med deltageren.

Designtænkning gennemsyrer vores metode idet tilgangen sikrer, at vi løbende vender tilbage og justerer kernen i deltagerens behov, så man går herfra med den bedste løsning.

For at sikre at vi tager vores egen medicin bliver alle forløb evalueret systematisk, ligesom vi som samtalepartnere får tilbagevendende supervision i et kvalificeret forum.

Kontakt

Indledende snak via telefon eller mail

1. samtale

FOKUSOMRÅDER

 • Hvad vil du?
 • Hvad opnår du ved det?
 • Hvad gør du nu
 • Fokusområde(r) besluttes
2. samtale

Cases fra dit liv

3. samtale

Cases fra dit liv

Opfølgning

VIRKER DET?

Opfølgning via mail,
telefon eller samtaler

Status på dit liv

På en skala fra 0-100,
hvor tilfreds er du med:

 • dit liv generelt
 • din partner/dit singleliv
 • dine børn/ikke at have børn
 • hjemmet
 • din økonomi
 • din arbejdssituation
 • din familie
 • dit sociale liv, venner m.m.
 • din fritid
Logbog

Test i hverdagen

 • Følger jeg min plan?
 • Noget nyt?
 • Ændringer?
 • Tanker?
 • Følelser?
 • Tilfredshed
 • Hvordan påvirker min adfærd min livssituation?

HverdagsRum er et forløb, der strækker sig over 3-4 måneder – og afsluttes endeligt med 1-2 opfølgningsmøder 6 måneder efter sidste samtale.

arbejdsrum arbejdsrum

Skab fysiske rammer, der understøtter de aktiviteter der foregår i rummet
Forstå, hvad der er på spil, når samarbejdet virker – og når det ikke virker​
Styrk ledelse og autonomi uden dominans, konflikter eller manipulation
Få indsigt i de overbevisninger, der kan føre til, at I når jeres mål
Lær at give udviklende feedback – også for den, der giver det​​

I arbejdsrummet er det fællesskabet der står i centrum. Her tilbyder vi forløb, som har med kvaliteten af menneskers arbejdsliv at gøre.

Det kan være indretningen af arbejdspladsen sådan helt fysisk faktisk. Vi ved, at det gør en forskel om arbejdspladsens fysiske rammer understøtter de aktiviteter, der foregår der. Det kan ses både på bundlinie og i sygefravær.

Det kan være nødvendige ændringer i kultur eller arbejdsmiljø, hvis det viser sig at trivslen ikke er optimal, personaleomsætningen for høj, eller et sygefravær ud over det normale. Der er mange håndtag, man kan skrue på, hvis man gerne vil øge trivslen.

Det kan også være strategien for jeres afdeling eller visioner på sigt, hvor I er på vej hen, og hvordan I kommer derhen.

Eller det kan være et kvalificeret fokus på ledelse, og hvad det betyder at være en dygtig leder, og hvordan man som leder får lov til at udøve god ledelse.

Vi har noget at byde ind med så man får øje på de mønstre, der gavner fællesskabet og dem der ikke gør, og vi hjælper med at bringe alles viden i spil, så de nye rum kan designes og indtages så de tjener fællesskabet.

Zimmer Rumdesign understøtter designprocessen med rummelighed, nysgerrighed og stor empati baseret på faglig kunnen indenfor relevante fagområder.

Designtænkning gennemsyrer vores metode idet tilgangen sikrer, at vi løbende vender tilbage og justerer kernen i fællesskabets behov, så alle går videre med den bedste løsning.

For at sikre at vi tager vores egen medicin bliver alle forløb evalueret systematisk, ligesom vi som konsulenter får tilbagevendende supervision i et kvalificeret forum.

frirum frirum

Personlig udvikling - sammen med andre
Meditation i stilhed - både ude og inde
Integration af krop og sind - i den smukkeste natur
Vandringer i stilhed - langs Skåneleden

I frirummet er det sanserne, der står i centrum. Her tilbyder vi retræter og forløb som har fokus på nærvær og udfoldelse af det hele menneske.

Jo mere viden om hvad vi oplever, hvordan vi oplever og at vi oplever – desto mere frihed og mulighed har vi til at organisere os og handle.

Refugiet ligger i Sverige på ejendommen Ransingatorpet og danner rammen om retræter af forskellig slags.

Det kan være meditation i stilhed, hvor deltageren får indsigt i egne følelser og ressourcer som et vigtigt fundament til at træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med egne behov. 

Det kan også være forløb,  hvor deltageren i mødet med andre får indsigt i det menneskelige generelt og en større selvindsigt, som et vigtigt fundament for udvikling af relationskompetence i jobbet og hverdagen iøvrigt. 

Det kan også være bevidsthedsrejser, som gennem guidet visualisering giver adgang til forandrede bevidsthedstilstande, hvor deltageren lærer at opfatte og tænke på nye måder og sætter fokus på ubevidste mønstre.

Stedet kan også lejes til andre formål som I enten selv organiserer eller planlægger i samarbejde med os – skriv til os hvis du ønsker at leje Ransingatorpet.

RANSINGATORPET

Refugium i Sverige som ligger ud til søen Raslången ca. 35 km nord for Kristianstad. Nærmest nabo ligger 900 meter fra ejendommen.

Området har et rigt naturliv og skoven er udlagt til Ekoskog. Vandingsruten Skåneleden passerer også forbi – ligesom søen er et populært mål for kanoture.

Stedet kan huse 13 personer fordelt i 6 rum. 3 topersonersrum, 2 trepersonersrum og 1 solorum. Man skal være indstillet på at sove med 1-2 andre personer. Rummene er opdelt med skillevægge mellem sengene.

Ransingatorpet gennemgår i foråret 2018 en større ombygning netop med det formål at kunne fungere som refugium. Billederne ovenfor viser dels hovedhuset som det fremstår idag, dels skitser af et renoveret hovedhus og et nyt gæstehus i 2 plan.

Første forløb efter ombygning er programsat til september 2018.

Det kan være indretningen af arbejdspladsen sådan helt fysisk faktisk. Vi ved, at det gør en forskel om arbejdspladsens fysiske rammer understøtter de aktiviteter, der foregår der. Det kan ses både på bundlinie og i sygefravær.

Det kan være nødvendige ændringer i kultur eller arbejdsmiljø, hvis det viser sig at trivslen ikke er optimal, personaleomsætningen for høj, eller et sygefravær er ud over det normale. Der er mange håndtag, man kan skrue på, hvis man gerne vil øge trivslen.

Det kan også være strategien for jeres afdeling eller visioner på sigt, hvor I er på vej hen, og hvordan kommer I derhen.

Eller det kan være et kvalificeret fokus på ledelse, og hvad det betyder at være en dygtig leder, og hvordan man som leder får lov til at udøve god ledelse.

Det fysiske rum er det taktile, vi omgiver os med – det, vi kan se og røre.

Det fysiske sætter konkret rammerne for, hvad vi kan lave i rummet – det være sig de fysiske rum vi opholder os i, arbejder i eller lever i. Det kan være måden venteværelset hos lægen er indrettet på – tager den højde for det, vi som patienter ønsker at foretage os, mens vi venter? Det kan være måden advokatens arbejdsplads er indrettet på – tager den højde for, at advokater holder mange møder og ofte arbejder mere end en normal arbejdsuge på 37 timer?

Eller det kan være måden, vi har indrettet vores køkken på – tager den højde for, at vi er tre i familien, som elsker at lave mad og de vaner, der er forbundet med det?

Det fysiske skal understøtte de aktiviteter, vi ønsker at udføre lige dér, hvor vi er.

Det mentale rum er vores tanker og følelser – og vores deraf afledte overbevisninger.

Det mentale rum sætter rammerne for hvad vi oplever og hvordan vi tænker om det.

Det mentale rum er af mere abstrakt karakter som for eksempel rum til at være dem vi er, råderum til at opnå det, vi drømmer om, eller rum til at få hverdagslivet til at glide lettere, end det gør i dag – eller ganske enkelt rum til at få noget fra hånden.

Vores overbevisninger udspringer af, i hvilken grad fire grundpsykologiske behov bliver mødt og er i balance. Det handler om autonomi, tilhør, mestring og mening.

Det strukturelle rum er de regler og normer vi agerer indenfor i den konkrete situation eller kontekst vi befinder os i.

Det strukturelle rum sætter rammerne for hvad der udspiller sig. For eksempel at vi rækker højre hånd ud når vi siger goddag eller at vi holder for rødt lys og kører overfor grønt. Eller hvordan vi har valgt at leve som familie.

Det kan også være en virksomheds værdigrundlag, personalepolitik og organisering. Det strukturelle rum tjener fællesskabet og giver kun mening i forholdet til andre mennesker.