Hvordan bruger vi Integrativ Gestalt Praksis IGP?

IGP er funderet i gestaltpsykologi og eksistentialisme. Grundlæggende ses mennesket som en organisme i et felt. Altså et væsen påvirket af ’noget’ indeni og ’noget’ udefra.

Feltet er menneskets omgivelser, livsvilkår, det det møder og som påvirker og sætter rammerne. Menneskets her og nu, handlen og sansninger er i forgrund, og det kan være nyttigt at se på de bagvedliggende styresystemer, kaldet baggrund, som vi mere eller mindre ubevidst bruger til at regulere vores adfærd, tanker og følelser.

Et menneske kan basere sin adfærd på nogle fastlåste mønstre, måder det agerer nærmest automatisk på i givne situationer, måder det opfatter og tolker virkeligheden omkring sig på. Disse mønstre har helt sikkert tjent et godt formål engang, men kan nu være ukonstruktive i kontakten med andre mennesker og være en barriere for et menneskes trivsel.

Nogen gange kan selve opdagelsen af sådanne mønstre føre til, at de opløses og giver plads til noget nyt. Andre gange skal der arbejdes mere opmærksomt og målrettet med en ønsket ændring. Uanset hvad er erkendelsen udgangspunktet.

IGP bruger med afsæt i kvadrantmodellen fænomenologisk metode, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes meningsgivende oplevelse uden at dømme og vurdere. Kvadrantmodellen anvendes til at skærpe opmærksomheden på de perspektiver, der er i spil i den konkrete situation lige her og nu.

Det er også sådan vi gør, når eller hvis vi kommer i en situation, hvor en deltager ønsker at ændre en adfærd i en bestemt retning ved hjælp af et terapeutisk arbejde. Vi vurderer løbende sammen, hvad der er det rigtige at gøre og vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af virkeligheden.